Passiv og aktiv legning

image

image

Noen av de som rekrutterer personell kam kanskje av tenke”enten  eller”.

det finnes alltid grader av en oppførsel – legning

har nedenfor satt opp en normativ måte å se passiv legning – Aktiv legning.

Skala A: Passiv legning – Aktiv legning
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er total passiv legning og 10 er maksimal aktiv legning, kryss av for kandidatens atferd.

0 Totalt passiv. Mangler alt som heter initia­tiv. Utenfor det normale. Arbeidsudyktig.

1 Svært passiv. Mangler engasjement. Tar
nesten aldri noe initiativ. Er på grensen til
å være arbeidsudyktig.

2 Du er temmelig passiv og forsiktig. Enten
er du en typisk ansvarsvegrer – eller du er
så perfeksjonistisk at det går på bekost­
ning av en naturlig fremdrift.

3 Du jobber ganske sikkert traust og
grundig – men tar sjelden særlige initiativ
utover det helt dagligdagse. Du holder deg
i store trekk til kjente rutiner og gjør det
du blir bedt om.

4 Du er ganske forsiktig og ikke spesielt
selvstendig, men tar i hvert fall initiativ
innenfor de grenser du føler deg trygg på.
Det later til at du er ganske grundig og
fordypende.

5 Du viser rimelige takter i retning av å ta
de initiativ jobben krever. Selvstendigheten
er brukbar, men det bør fortsatt være rom
for litt mer pågangsmot og entusiasme.
I spesielle situasjoner kan du stå på og
gjøre en ekstra innsats. Det føles viktig
for deg å ha en velordnet arbeidssituasjon
uten altfor mange stresselementer.

6 I store trekk tar du de initiativ som for­
ventes av deg – og du kan være ganske
aktiv i spesielle situasjoner. Selv om du
kanskje ikke direkte går nye veier, vil de
fleste føle seg trygge på at du får jobben
unna. Møter du uventede problemer, tar
du gjerne tiden til hjelp. Arbeidskapasi­
teten ligger et hakk over gjennomsnittet.

7 Du viser både initiativ og energi som tyder
på at du har en mening med det du gjør.
Det vil si at du satser for å vise at det bor
mer i deg enn bare å følge med strøm­
men. Du har godt blikk for nødvendigheten
av å få ting unna uten forsinkelser. Klart
forandringsvillig og resultatrettet.

8 Din evne til å ta initiativ, arbeide selvsten­
dig og vise entusiasme for det du driver
med, gjør at din innsats er vel verd å legge
merke til. Du har meget godt blikk for
nødvendigheten av effektivisering – og er
klart resultatrettet. Du har ingen vansker
med å ta ledelsen der dette faller naturlig
og gir raskt tilbakemelding til slike som
du føler ikke viser tilstrekkelig innsats­
vilje. Du gir sjelden eller aldri opp.

9 Du er i store trekk så aktiv, initiativrik og
pågående at de fleste vil føle at du tar
luven fra dem. Du kan til tider virke
anmassende i din iver etter å demonstrere
din evne til å få tingene unna. Temmelig
ofte viser du for lite selvkritikk når det
gjelder systematikk og fordypelse, og
du bryr deg ikke særlig mye om at andre
ganske hyppig vil føle seg overkjørt av din
pågående stil.

 1. 10 Som igangsetter er du suveren, men
  samtidig er du en typisk «bulldoser»
  som kjører over de aller fleste. Du går
  på instinkt – og instinktet sier at du er
  den beste, den tøffeste og den mest
  resultatrettede. Du mangler hemninger
  når det gjelder å «herse» med andre.