Finn din leder (godt ment)😊

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Finn din leder (godt ment)😊
0 Comments

Lederadferden til personer med preferanse for avgjørelse vil være preget av et ønske å avslutte prosjekter og treffe raske beslutninger (av og til for raskt). De ser som regel kun en vei til målet, og foretrekker å tro at det finnes kun et korrekt svar eller riktig handling.

De har behov for orden og kontroll, og vil ha en strukturert organisasjon omkring seg. De er ofte avhengige av programmer og datoer, og foretrekker å planlegge og følge planen. De bruker også gjerne en huskeliste som agenda, og knytter punkter til handling. De har et behov for presis informasjon.

Lederadferden til personer med preferanse for oppfattelse er preget av at de ønsker å utsette tiltak, avgjørelser og beslutninger så lenge som mulig i påvente av mer tilflytende informasjon (de foretrekker å samle mye informasjon). De er ikke avhengig av orden for å fungere, er spontane og foranderlige, og ser alltid etter alternativer.

Alternativer ønsker de å studere uten forpliktelser, og de refererer ofte til det de har opplevd uten å ta en klar stilling til problemet. De liker å diskutere og prate (ofte lenge) uten å trekke noen konkret konklusjon.

Personer med preferanse for avgjørelse vil kunne oppfatte personer med preferanse for oppfattelse som lite handlingsorienterte, beslutningsdyktige og som mennesker som mangler klare målsetninger. De får aldri mange nok alternativer og aldri nok informasjon.

De er tilbøyelige til å utsette tidsfrister, arbeide og avgjørelser, og holder ikke orden på saker og ting (de virker uorganiserte). Dessuten oppfattes de som alt for prosessorienterte for personer med preferanse for avgjørelse.

Personer med preferanse for oppfattelse vil kunne oppfatte personer med preferanse for avgjørelse som «petimetere» på orden, ryddighet, presisjon og nøyaktighet. I tillegg er de overfokuserte på tid. De oppfattes som dårlige informasjonssøkere, og personer som tar for raske beslutninger og konklusjoner på et manglende informasjonsgrunnlag.

De kjenner (og har bestemt seg for) kun en vei til målet, og endrer ikke mening når en vurdering først er gjort. De har et manglende blikk for flertydighet, og er mindre tilpasningsdyktige på forandringer.

Innlæring hos personer med preferanse for avgjørelse understøttes best ved en strukturert innlæring med orden og oversikt. Punktvise sammenfatninger, nummerering, ryddighet og korte og konsise oppsummeringer hjelper innlæringen til en person med avgjørelse som preferanse.

Milepæler med avgrensede og klare målsetninger, hvor synlige fremskritt kan vises ved ferdige resultater er også positivt. Lange og flytende diskusjoner som ikke kommer frem til en konkret konklusjon frustrerer en person med preferanse for avgjørelse.

Innlæring hos personer med preferanse for oppfattelse understøttes best ved at det gis spillerom for en stor mengde tilflytende informasjon og mange valgmuligheter. De bør gis muligheter for spontanitet, nysgjerrighet og å kunne følge sine impulser.

Mennesker med preferanse for oppfattelse liker å prate mye og diskutere ustrukturert med fantasi, ideer og sidesprang. Derfor bør de gis muligheten til dette. Av og til kan det være en hjelp for dem at noen kan hjelpe til med å strukturere arbeidet og hjelpe dem til å avslutte hvis dette er nødvendig.

Tenk deg hvordan det vil være for deg hvis du har en preferanse for avgjørelse (struktur), og du opplever en leder, lærer eller foreleser som har en uorganisert fremstillingsmåte hvor vedkommende har en «la oss se hvor vi havner-stil» med mye ustrukturert diskusjon og hoppende fokus.

Som strukturmenneske ville du ganske sikkert bli temmelig fort frustrert. La oss som en motsats tenke at du er en person med preferanse for oppfattelse som opplever en leder, lærer eller foreleser som ikke gir rom for diskusjon, viser kun en løsning på problemet, og som er uinteressert i å se på alternative løsninger og flertydighet.

Dette ville sannsynligvis gjort deg opprørt ettersom du ikke får tilfredsstilt ditt informasjons- og diskusjonsbehov.

 SalesLearning.Online

Kay Ellingsen🍒

Kredit til ST.Nybrodahl/H.O.Håkonsen

Categories: