Program på salg og servicekvalitet – NooA nettskole

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Program på salg og servicekvalitet – NooA nettskole
0 Comments

image

Utdannelse innen salg og servicekvalitet blir nå en virkelighet gjennom NooA nettskole.

ps. Priser og ytterligere informasjon kommer.

ps. Vi ønsker å levere et godkjent faglig innhold til en svært hyggelig pris.

Bokserien “Bestselgerserien 1-4” vil være fagstoff. Du får 50% rabatt på fagbøkene som elev hos oss.

Det er nedenstående faser man skal igjennom i løpet av 180 dager (6.måneder).

Du  blir fulgt opp av egen faglærer under hele forløpet….. Ytterligere informasjon kommer 1.desember 2015

FOT_IMG_2426-3683[1] (3)

PLANLEGGING

image

1. Salgsstrategi

Hensikt
Å finne kunden kostnadseffektivt.
Grunnleggende suksessfaktorer
«Latskap» satt i system dvs. at du selger med
størst mulig fortjeneste med minst mulig forbruk av
tid, krefter og penger.
Suksesskriterier
Du vet at du har planlagt godt når du har gjort jobben
riktig første gang.

2. VAK Analyse

Hensikt
At du raskt og effektivt kommuniserer med dine ulike
kunder på deres premisser.
Grunnleggende suksessfaktor
Evnen til å spille på ulike sansepreferanser.
Suksesskriterier
Du er troverdig når kropp og ord
kommuniserer det samme.

3. OILA-post

Hensikt
Å selge dine produkter.
Grunnleggende suksessfaktor
Responsrate.
Suksesskriterier
Når kunden gjør som du ber han/henne om,
vet du at OILA-posten fungerer.

4. Booke møte

Hensikt
Å avtale et møte
Grunnleggende suksessfaktor
Antall møteavtaler. Hvordan er din evne til å
få kunden til å avtale et konkret tidspunkt og
sted for en salgssamtale?
Suksesskriterier
Hitrate på > 80%.

BEHOV

image

5. Skape kontakt

Hensikt
Å vekke oppmerksomhet og interesse
Sam-tidig som du bygger tillit.
Grunnleggende suksessfaktor
Å være tilstede.
Suksesskriterier
Din samtalepartner ser på deg, lytter og
følger dine bevegelser.

6. Møteledelse

Hensikt
Å få kunden til åpne seg, fortelle om sine
behov og dermed komme et steg videre i
salgsprosessen.
Grunnleggende suksessfaktor
Å få kunden til å føle seg vel ved å se kundens
ulike synspunkter, lytte til kundens uttalte
ønsker og fange opp kundenes uuttalte behov.
Suksesskriterier
Når kunden blir aktiv og begynner å snakke
om temaer du ikke har berørt.

7. Kartlegge behov/lytte

Hensikt
Å klargjøre situasjonen og å komme til
felles enighet om utfordringen.
Grunnleggende suksessfaktor
Kundetilfredshet.
Suksesskriterier
Oppriktig interesse i kundens liv.

8. Spørreteknikk

Hensikt
Å styre oppmerksomheten mot dine
produkter.
Grunnleggende suksessfaktor
Evnen til å stille avslørende spørsmål på en
tilforlatelig og naturlig måte.
Suksesskriterier
Kunden forteller om sin smerte.

LØSNING

image

9. Argumentere

Hensikt
Å overbevise kunden om at din løsning er
den beste.
Grunnleggende suksessfaktor
Lønnsomhet.
Suksesskriterier
Avanse.

10. Presentasjon

Hensikt
Å få kunden til å ta eierskap til produktet
– og like det. Du skal vise kunden at ditt
produkt tilfredsstiller hans/hennes ønsker,
krav og behov.
Grunnleggende suksessfaktorer
Presenter det kunden er opptatt av.
Suksesskriterier
Kunden ser seg selv bruke produktet,
snakker om hvordan de vil være å eie det og
prøver det som om det var sitt.

11. Pris og rabatt

Hensikt
Å oppnå størst mulig fortjenestemargin.
Grunnleggende suksessfaktor
Vent med pris og rabattspørsmål til lysten
på produktet er maksimal.
Suksesskriterier
Lav rabatt eller stort salgspotensial.

12. Innvendinger

Hensikt
Å forankre beslutningen om kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Å skille mellom ekte og falske
innvendinger.
Suksesskriterier
Du kurerer kundens bekymringer.

TILBUD

image

13. Kjøpssignaler

Hensikt
Å legge til rette forkjøp ved å innfri kundens
forventninger.
Grunnleggende suksessfaktor
Forvent kjøp.
Suksesskriterier
Kjøpssignalene blir gjentatte og tydeligere.

14. Kjøpsprosessen

Hensikt
Å lede kunden til kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Gjør det lett å kjøpe av deg.
Suksesskriterier
Kunden slapper av.

15. Utforming

Hensikt
Å utforme et tilbud som gjør at kunden kjøper
av deg.
Grunnleggende suksessfaktor
Kjøpsfrekvens.
Suksesskriterier
Kunden slår til på tilbudet ditt, og du vet at at
du har laget er godt nok tilbud.

16. Stressmestring

Hensikt
Å håndtere både kundens og ditt eget negative
stress.
Grunnleggende suksessfaktor
Kunnskap om stress og stressreaksjoner,
samt kompetanse i stressmestring.
Suksesskriterier
Du holder deg i flytsonen.

AVSLUTNING

image

17. Lukke salget

Hensikt
Å få ordren slik at du og ditt firma
tjener penger.
Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet.
Suksesskriterier
Kunden sier ja til kjøp.

18. Unngå utsettelser

Hensikt
Å lukke salget raskest mulig slik at
likviditeten blir god.
Grunnleggende suksessfaktor
Kunden kjøper nå.
Suksesskriterier
Beslutningsdyktighet.

19. EQ

Hensikt
Å være tilstrekkelig sensitiv for
kundens signaler samtidig som du
håndtere avvisning.
Grunnleggende suksessfaktor
La kundene beholde sin selvrespekt
uten å føle seg dum, forlegen eller
krenket.
Suksesskriterier
Du vet at du håndterer dine følelser når
du møter en provoserende ubehagelig
kunde med trygghet, ro og saklig
imøtekommenhet.

20. Forhandlinger

Hensikt
Å gjøre kunden fornøyd til minst mulig
kostnad.
Grunnleggende suksessfaktor:
Evne til interesseavveining og
tilpasning til kundens atferd.
Suksesskriterier
Kunden tar en beslutning.

 

OPPFØLGNING

image

21. Servicekvalitet

Hensikt
At kunden skal bli fornøyd, slik at han/hun
kjøper, kjøper igjen og anbefale deg til andre.
Grunnleggende suksessfaktor
Kunden kommer tilbake
Suksesskriterier
Å ta vare på kundens interesse mellom
anskaffelsesperiodene

22. Påfølgende salg

Hensikt
At kunden velger å kjøpe mer av deg – enten
der og da eller at han/hun kommer igjen.
Suksesskriterier
Du tjener mer for mindre arbeidsinnsats.
Suksess
Du vet at du har lykkes når kunden kjøper
mer enn han/hun kom for eller oppsøker deg
neste gang.

23. Kundepleie

Hensikt
Å sikre deg at kunden er fornøyd med kjøpet og
kommer tilbake for service og påfølgende kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet
Suksesskriterier
Kunden kommer tilbake og spør etter deg.

24. Klagehåndtering

Hensikt
Å få kunden til å oppleve hele klageprosessen
som god. Målet er at misfornøyde kunder
klager til deg, i stedet for til venner og
bekjente. Da kan dere sammen finne en
løsning dere begge kan leve med.
Grunnleggende suksessfaktor
Begynn der kunden er. La kundene beholde
sin selvrespekt uten å føle seg dum, forlegen
eller krenket.
Suksesskriterier
Oppriktig interesse i kundens synspunkt

Ønsker du informasjon om vår nettskole så  vil vi gjerne invitere deg til oss i Asker fra den 2.uken  i januar og fremover.

Vi kan fjerne komme ut til deg også.

Med vennlig hilsen fra

image

Kay Ellingsen – opplæringsansvarlig -forfatter – Bestselgerskolen – NooA offentlig godkjent nettskole. +47 917 21000 eller Kay.elling@gmail.com

image

Morten Paulsen-professor i Nettstudie -daglig leder i NooA.

 

image

 

 

 

 

 

 

 

Categories: