program på Situasjonsbestemt ledelse

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized program på Situasjonsbestemt ledelse
0 Comments

fg

Programmet er på 4 dager, med 2 dager  PR. måned

Modul 1

Lederrollens ansvar – fra sjef til leder
• Lederens atferd
• Regulering av nærhet og avstand
• Forbedringsbehov
• Motivasjonsfaktorer
• Beslutningsevne
• Medarbeiderens kompetanse
• Led med klokskap
• Lær om de fire forskjellige leder stiler
• Instruerende ledelse: Rådgivende ledelse/Medvirkende ledelse/Delegerende ledelse
• Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
• Velg din leder stil – Naturlig kontra rolle
• Handlingsplan for utvikling av medarbeideren.Lederøvelse
• Personlig handlingsplan. Lederøvelse
• Hvordan lage en salgsprosess på 24 forskjellige ferdigheter

MODUL 2

• Lag et team av din gruppe. Lederøvelse- Fra gruppe til team.
• Individuell øvelse.
• Kjenn medarbeiderne dine og lær hvordan du tilpasser din atferd til de enkelte.
• Effektivitetsvurdering av din lederatferd
• Hva vet du om Humankapital? Og hvordan lede de forskjellige kulturer?
• Emosjonell kompetanse. Ledelsesøvelse – EQ – Serviceledelse
• Hvordan tilrettelegge for kundeservice og kundepleie?
• Hvordan kan du motivere, inspirere og engasjere de forskjellige atferdstyper?
• Hvordan foreta en utviklingssamtale for fire forskjellige type medarbeidere?
• Teamets forskjellige utviklingsfaser
• Grunnleggende atferdspsykologi og kommunikasjon

MODUL 3
(SISTE DAG MED EKSAMEM)

Ledelsesverktøy. Gruppeoppgaver
• Hvordan bygge opp en servicekultur?
• Hvordan sette opp kjøreregler for klagebehandling?
• Kjenner klageprosedyrene i firmaet ditt? “Klager er salg”
• Hvordan håndtere konflikter med din medarbeider?
Lederstil profiler
• Kontrollerende lederstil
• Separerende lederstil pga personlige relasjoner
• Separerende lederstil pga kompetanse
• Støttende lederstil
• Mislykket delegerende lederstil
• Delegerende lederstil
• Autoritær ledelsesform (Telling): Lederen definerer rollen og forteller HVA, HVORDAN og NÅR oppgaven skal utføres. Formen preges av enveiskommunikasjon.
• Integrerende ledelsesform (Selling): Lederen forsøker ved hjelp av toveiskommunikasjon, argumenter, sosial og følelsesmessig støtte å få de ansatte til å akseptere oppgaven.
• Deltagende ledelsesform (Participating): Beslutninger treffes i fellesskap og det gis bare sosial og følelsesmessig støtte.
• Delegerende ledelsesform (Delegating). Lederen delegerer oppgavene og kontrollerer bare av og til.

Categories: