Rådgivende lederstil passer best når medarbeideren mangler kompetanse eller arbeidserfaring. og er demotivert og uvillig

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Rådgivende lederstil passer best når medarbeideren mangler kompetanse eller arbeidserfaring. og er demotivert og uvillig
0 Comments

Magic (1)

Rådgivende lederstil passer best når medarbeideren mangler
kompetanse eller arbeidserfaring og er demotivert og uvillig.

Du velger den sterkt styrende og sterkt støttende rådgivende lederstilen når
• du har en omplassert medarbeider som er misfornøyd med sin nye stilling
• arbeidsoppgavene er ukjente og medarbeideren mangler motivasjon

På samme måte som ved en dirigerende lederstil bestemmer lederen hva som skal
gjøres, planlegger arbeidet og bestemmer hvem som gjør hva, når og hvor.
Forskjellen er at du sørger for stor grad av toveis kommunikasjon og støtter medarbeideren.

Din atferd:
• Bruk en forklarende og ”selgende” stil
• Du må selge inn stillingen bl.a. ved fremheve viktigheten av jobben som skal gjøres
• Involver og engasjer medarbeideren i oppgaven som skal løses
• Lag en opplæringsplan for medarbeideren
• Fortell vedkommende hva som skal gjøres og hvordan
• Oppmuntre medarbeideren til å komme med egne innspill og meninger
• Spør etter medarbeiderens mening
• Oppmuntre til initiativ og dialog
• Hold døra åpen og vær tilgjengelig
• Vær synlig til stede
• Ta den endelige avgjørelsen etter å ha vurdert forslag og innspill fra medarbeideren.
• Forklarer dine avgjørelser for å motivere og engasjere medarbeideren
• Oppmuntre til initiativ og dialog
• Spør etter medarbeiderens mening

Den rådgivende lederstil vil ikke fungere overfor medarbeidere som;

– Kjenner arbeidsoppgaven og har den nødvendige kompetanse og arbeidserfaring for å          løse oppgaven på egenhånd.
– Er topp motiverte ettersom de ikke har et stort behov for støtte.

 

Lykke til med din “rådgivende lederstil”

Hilsen Kay Ellingsen
www.bestselgerskolen.no

imagesYAM5SI7M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: