Rapport er en tilstand av kontakt, tillit og balanse.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Rapport er en tilstand av kontakt, tillit og balanse.
0 Comments

 

A0250289-02C0-4D6E-BCC8-944724E527AF

HVA – Rapport er en tilstand av kontakt, tillit og balanse mellom partene som kommuniserer. Du slutter deg til din samtalepartners måte å utrykke seg på ved å gjøre det samme som din samtalepartner. Du må gjøre det på en naturlig, sensitiv og respektfull måte, uten å virke hermende eller etterapende, slik at samtalepartneren er trygg på at du vil han/henne vel.

Rapport viser at det er god kjemi og et forhold preget av tillit, harmoni, konformitet, samhørighet og slektskap. To som har rapport får en følelse av å kjenne hverandre bedre enn de faktisk gjør. Den ultimate rapport er forelskelse.

Den som føler seg sett, hørt og berørt, føler seg også møtt. De fleste vil da reagere
med å bli imøtekommende. Vi lar oss påvirke. Du må med andre ord gjøre deg fortjent til å påvirke andre. Rapport er grunnlaget for all påvirkning og derved grunnlaget for alt salg og at servicen blir vellykket. Produktene kan være flotte og presentasjonen av dem glitrende, uten en tillitsfull og god kontakt, kan alt arbeid
være bortkastet.

HVEM – Folk gjør business basert på kjemien mellom selger og kunde mer enn basert på
tekniske spesifikasjoner. Du kjøper sannsynligvis lettest og mest av folk du er enig med,
som støtter deg eller du kjenner.

HVORDAN – Suksessikt samspill avhenger i stor grad av evnen til å etablere og bibeholde en god kjemi. Rapport danner et klima av tillit og forståelse hvor du ser dine kunders synspunkter og får kundene dine til å forstå dine. Du behøver ikke å være enig i kundens synspunkter eller å like vedkommende, men kommunikasjonen blir enklere. Alle tiltak som viser at du vil kunden vel, er gode tiltak.

HVORFOR – Rapport gir en god stemning som er godt for butikken. Kunden får raskt en
følelse av at han/hun har kjent deg lenge. Du skaper en tilstand av tillit og kontakt gjennom atferdstilpasning. Du blir en god bekjent.

Rainmaker
Kay Ellingsen 917 21000
Fagansvarlig – kursintruktør
forfatter og foredragsholder

 

 

Categories: