Vil du ikke bruke Next1 til å ansette gode selgere eller ledere i 2023?

Fint, det står du fritt til å gjøre – da er du heller velkommen til å ta kontakt senere. Vi vil allikevel gi deg to nedlastbare verktøy du BØR ha når du rekrutterer. Bare klikk på bildet under, og lagre. Du får lov til å kopiere -bruk dem slik det passer deg best.

rekruttering salg headhunter remi marentsrekruttering remi marents salgskurs

 

Hemmeligheten vår

Hemmeligheten er enkel: Vi har vår egen metode som vi forteller om under, men suksess kommer av lang erfaring og mange kontakter i nettverket. Nettverket vårt er i nordisk sammenheng helt unikt, etter å ha hatt flere titusen deltagere på våre kurs innen salg og salgsledelse. At vi har beholdt kontakten med mange av de beste herfra, gjør at vi ganske enkelt har flere kandidater å velge mellom, før vi starter rekrutteringen hos dere.

I tillegg har vi etter mer enn 25 år med rekrutteringsoppdrag kjennskap til minst 4 ganger så mange kandidater som vi noensinne har rekruttert, og det betyr at allerede FØR vi begynner med å aktivt søke etter den riktige kandidaten for deg er vi foran konkurrentene.

Kompetanse på hvilke ferdigheter du skal rekruttere

Det er sjelden vi opplever at en kunde har klart helt konkret hvilke egenskaper den ideelle kandidaten for jobben skal ha. Det som skiller oss fra andre, er at vi typisk er vi mer opptatt av folks egenskaper og evner som

 •  Tenkestil
 • Omgangstone og holdning til andre
 • Nervøs vs. stabil personlighetstype
 • Medgjørlig vs. selvstendig ansvarsvilje og oppgaveløsning
 • Hvor effektiv/produktiv vedkommende er
 • Se på viljestyrke, empati/sympati
 • Resultatorientering
 • Saksorientert kontra relasjonsorientert
 • Grunnleggende holdninger
 • Vi presenterer også sannsynlige utfordringer ift. kulturen i ditt eksisterende team, samt nærmeste leders lederstil.

– kontra bare å måle demografiske data og motivasjon/lyst til å få jobben og tilgang til god mal for søknadsbrev. 

Etter å ha snakket med dere, kan vi sette opp en profil som er ideell i forhold til hva slags type salg det er snakk om, hva slags kunder, hvilket nivå ligger kontraktene på, hvilke budsjetter er det, avlønningsform og ca. størrelse – og ikke minst må vi vite hva slags mennesker den nyansatte skal jobbe i team med – og hvilken naturlig lederstil har den nærmeste lederen.

Last ned verktøykasse til rekruttering

Last ned innføring i de 20 persontypene – med verktøy!

Oppfølging underveis og etter

Siden vi ønsker både å få flere oppdrag fra deg, og også at de vi rekrutterer er fornøyde i sin nye jobb, så er vi nøye med å følge opp ikke bare under rekrutteringen men også i etterkant. Dere kan bruke oss til å få løst ulike mindre utfordringer, og våre “stein -i-skoen” møter har historikk på å øke engasjement og lojalitet.

Send en beskjed for å komme i kontakt!

Priser, betaling og garanti

Siden vi har et større nettverk enn de fleste, går deler av vår prosess raskere og vi kan levere rekruttering til ca. 2/3 av ordinær markedspris. Denne vil variere etter hva slags stilling, nivå og hvordan stillingen lønnes. Har du hørt om “20% av årslønn”, så kan du ca. halvere dette så er du nærme. 

Vi tar betalt etter milepæler, normalt deler vi et oppdrag inn i 3 milepæler, med betaling av 1/3 ved oppstart, deretter en ny 1/3 ved 2. gangs intervjuene, og siste 1/3 faktureres når du inngår arbeidsavtale med den du ansetter.  Dersom en nyansatt rekruttert  gjennom oss viser seg å allikevel ikke være en god match og slutter innenfor prøvetiden, vil vi uten betaling rekruttere en ny person til dere. Dette har forekommet 1 -EN- gang i løpet av over 30 år, så den garantien gir vi med lett hjerte.

Neste skritt:

Det er lett å bli kunde; bruk skjemaet her,  ring enten

 • Kay Ellingsen på telefon 915 39 000, eller 
 • Remi Marents på 91 66 66 66

Vi er lett å få tak i, og ringer alltid tilbake.

 Du kan også snakke direkte med oss under: Skriv inn navnet ditt og trykk på knappen. Er vi ledige, så svarer vi!