Remis 5 EKTE tips – svar til «hvordan blir jeg en SUPERSELGER?»

#Next1 Kurs og Rekruttering Nyttig om Salg og Ledelse Remis 5 EKTE tips – svar til «hvordan blir jeg en SUPERSELGER?»
0 Comments

Prioritering er en av de viktigste ferdighetene for en superselger. Det handler om å bestemme hva som er viktigst og sette av tid og energi der de vil gi mest verdi. Her er noen tips om hvordan en superselger kan prioritere sin tid på jobb:

  1. Sette klare mål: En superselger bør ha klare mål for hva de ønsker å oppnå, både kort- og langtidsmål. Dette vil gi en retning for hvordan de skal bruke sin tid på jobb.
  2. Planlegge sin dag: En superselger bør planlegge sin dag på forhånd, slik at de kan vite hva som skal prioriteres. De bør for eksempel allokere tid til kundemøter, telefonsamtaler og forberedelse til fremtidige salg.
  3. Fokusere på det viktigste: En superselger bør fokusere på de oppgavene som vil gi mest verdi og påvirke resultatene deres mest. De bør også være bevisste på hva som tar opp unødvendig mye tid, og redusere tiden de bruker på dette.
  4. Bruke tid effektivt: En superselger bør være effektiv med tiden sin, ved å eliminere unødvendige avbrytelser og øke produktiviteten. De bør for eksempel ha en fast rutine for å sjekke e-post, og bruke teknologi for å automatisere enkle oppgaver.
  5. Prioritere selvpleie: En superselger bør huske på å ta vare på seg selv, ved å allokere tid til fysisk og mental aktivitet og hvile. Deres kropp og hode må være i form for at de skal kunne jobbe på sitt beste.

En superselger har en travel hverdag, men ved å prioritere sin tid og fokusere på det viktigste, kan de øke produktiviteten og oppnå sine mål. De bør være organisert, effektive og alltid søke å forbedre sin arbeidsmetode for å oppnå suksess.

Categories: