Samarbeidspartnere / Aktører vi anbefaler

iStyrelsen: Jeg publiserte dette på LinkedIn etter kurset, og tenker det beskriver godt mitt inntrykk:

“Jeg deltok nylig på Webinar-kurs i praktisk gjennomføring av styreevaluering, og er veldig fornøyd. Til tross for kort tid lykkes Bjarne og Ingvild  med å formidle det faglige, og gjøre det interessant ved at de gir konkrete eksempler fra sine egne erfaringer i ulike norske selskaper. Spesielt å også få lov til å høre om erfaringer med å gjøre ting som ikke fungerte etter hensikten, gjør at jeg som deltaker får tillit til at her får jeg tilgang til verdifull kunnskap fra det virkelige liv. 

For min del opplevde jeg det som nyttig med klargjøring av fordeler og ulemper med de ulike metodikkene for innsamling av informasjon til en styreevaluering – ikke bare intern kontra ekstern, men de faktiske formatene det kan gjøres på.  Videre satt jeg pris på innsikt i ulikheter i styrerollen relatert til hvor bedriften er i sin livssyklus, og at i tillegg til å ha to kursledere som veksler på, så kom også deltakerne til orde- det gjør kurset ikke bare mer dynamisk – men jeg lærte et par ting fra de andre også – en ekstra bonus.

Til sist vil jeg nevne at siden jeg internt har gjennomført amatør-versjoner av styreevaluering, så var det fint å finne gjenkjennelse i spørsmål og metodikk – og aller nyttigst var at jeg fikk åpnet øynene for flere helt essensielle temaer som jeg BURDE målt, men har oversett tidligere. Konkret gjaldt dette styremedlemmers kjennskap til bedriftens intensjoner, mål og strategier, noe jeg tidligere nok feilaktig tok for gitt, og også en del nytt omkring omkring onboarding var nytt for meg. Etter dette kurset har jeg en mer komplett oversikt over ikke bare bruk av styreevalueringer, men jeg vet noe mer om hvordan gjøre GODE styreevalueringer. Tusen takk til iStyrelsen ved Ingvild og Bjarne for et givende kurs!

Remi Marents”


Her kommer litt om Styreskolen og Orgbrain.ai:

“Styrene i små/mellomstore bedrifter er altfor ofte ikke reelt fungerende, men kun pro forma for å følge loven. Jeg vil endre dette! Har siden 1993 vært i mange små styrer, men har aldri opplevd profesjonalitet fra A-Å, heller ikke med meg selv som styreleder. Oftest pga en for sterk daglig leder, og styre som ikke tok jobben og ansvaret seriøst. Jeg skammer meg faktisk over egen innsats. Er nå supermotivert, og har etter å ha sett igjennom løsninger både på papir og elektronisk, funnet en digital styreportal jeg ser vil være veldig bra for mange styrer. Den vil bli aktualisert nå under/etter Covid-19. Så fremover kommer jeg til å bruke mye tid på å lage et konsept som vil passe til å bringe profesjonalitet til styrearbeid i Norge, for å hente ut både de ressursene og den tryggheten det ligger i å BRUKE de styrene som bedriftene allikevel har, og oftest betaler for. Jeg vil gjerne høre fra deg som har synspunkter på dette. Kanskje kan vi gjøre noe sammen? #Styrearbeid #NHO #orgbrain” 

 

Etter dette tok jeg StyreSkolen, som jeg må si imponerte meg – og jeg snakker varmt om dette så ofte jeg kan.