Samtalen er kongeveien til forståelse.

 

image

Samtalen er kongeveien til forståelse

Den norske filosofen Hans Skjervheim (1926
– 1999) var samtalens mann. Han ble kalt “en
venn av den andres tanker” fordi han alltid
var lyttende, smilende, engasjert og interes-
sert i det andre sa.

Som den danske filosofen Søren Kierkegaard fastholdt han at samtalen finner sted mellom to likeverdige subjekter som i en treleddet relasjon. En treleddet relasjon består av deg, meg og det vi sammen snakker om. Jeg og den andre er felles om noe tredje.

Jeg og den jeg snakker med er subjekter som
snakker om noe, et objekt, en felles sak. Det
betyr at begge lar seg engasjere i den andres
vurderinger. Vi snakker sammen. Dersom
jeg ikke bryr meg om det den andre sier,
får vi en toleddet relasjon.

Jeg og den andre lever i hver vår verden. På den måten gjør vi samtalepartneren til et objekt. Vi depersoni-
fiserer han/henne.

Mange vil kjenne seg igjen dersom de har blitt behandlet som et kasus eller en diagnose – og ikke et helt menneske- hos legen. Å behandle andre som en ting, et objekt, er egentlig et angrep på mennesket integritet.

En går til angrep på personens rett
til å ha egne meninger og vurderinger. En
påberoper seg å ha makt til å forstå den andre
bedre enn han/hun forstår seg selv. Det er det
bilselgeren gjør når han sier: “Du skal ikke ha
Z 4 du. Kom her skal jeg vise deg en bil som
passer bedre for deg.”

  1. image

I kommunikasjonen mellom mennesker
endres meningsinnholdet på tre knutepunkter
som du selv kan påvirke:
1. Å si klart og presist det vi selv mener

2. Å forstå klart og presist det andre mener

3. Å få andre til å forstå det vi selv mener
klart og presist

Fra dypet av din sjel skal du tolke dine følelser, oppfatninger og meninger.

Du skal sette bevisste ord på
reptilhjernens ubevisste opplevelser. Dette
sliter mange med når de skal presentere
sine produkter.

Første må du bli bevisst hva du mener. Så må du gi dine oppfatninger en språkdrakt, en kode, som kan oppfattes av dine tilhørere. Du lager lydfiler og billedfiler.

Men det du sier, må nødvendigvis være en
forenklet versjon sammenlignet med hva du
faktisk mener. Slik er det for alle, også de du
snakker med. Det som kommer inn gjennom
ørene er en kodet versjon av samtalepartne-
rens meninger, oppfatninger og opplevelser.

Det er derfor det er så mye mer effektivt å la
kunden selv konstruere, oppdage sine bilder
uten at du forteller dem alt i detalj. Du kan i
beste fall gi kunden en opplevelse.

Kundens egne oppdagelser virker sterkere.

image