Sertifisering som salg/serviceleder?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Sertifisering som salg/serviceleder?
0 Comments

 

image

Salg/service lederens kompetanse er ikke bare fagkunnskap og formell utdanning.

For en leder er det like mye evnen til å kommunisere, skape og opprettholde gode relasjoner, samhandle, løse problemer, motivere og handle konstruktivt. Innsikt og kompetanse i å lede seg selv og påvirke andre, er grunnlaget for å lykkes.

Programmet vil kunne tilføre bedriften denne kompetansen.

Hensikt og mål
Dette programmet har til hensikt å gjøre den enkelte leder i stand til og beherske alle 24 egenskaper i ferdighetshjulet. Være i stand til å lede seg selv (og å lede andre) for på den måten å kunne påvirke andre gjennom å skape og opprettholde gode relasjoner. Den enkelte skal også bli bedre til å nå sine mål og budsjetter for seg selv og avdelingen/bedriften.

image

Metode og tilnærming
Utviklingsprogrammet legger vekt på å involvere deltakeren gjennom en prosess over 2 måneder med 2 dagers samling/trening pr. måned. Kandidaten vil kunne beherske 24 ferdigheter fordelt på 6 faser. Vi vil fokusere på å introdusere praktiske verktøy som lett kan integreres og brukes i hverdagen. Dessuten vil vi trene i reelle salgs og servicesituasjoner. Dokumentasjonen/Fagbøkene er Bestselgerserien 1-4 som også er blitt brukt på Markedshøgskolen innen salg og markedsledelse.

Verktøyene bygger på de mest effektive metodene innen moderne atferdspsykologi.

Mål og mening er at du skal kjøre dine utviklingskurs selv på avdelingen din.

Ønsker program for nettstudier eller nettskole for åpning 2016, så gi meg en tilbakemelding på: Kay.elling@gmail.com

917 21000

hilaen fra Kay

 

image

 

Categories: