Blog

Er styret en kostnad for dere? Dropp det, da vel!

Det å bruke et styre er noe dessverre nesten ingen startup’er eller andre småbedrifter skjønner nok av. Som gründer har du gjerne en fantastisk forretningsidé, og du har masse kompetanse omkring dette, og du skal ut og erobre verden. Men allerede når selskapet ditt skal registreres, tar du beslutningen første gang: Styre – hvem skal du ha der? De fleste velger seg selv, fordi det er lettest, billigst og tryggest. Det er i hvert fall billigst i starten, og på helt kort sikt også lettest.

Problemet blir tydelig dersom bedriften din er en av de drøyt 35% som overlever den første tiden. For det første forsvinner det med “lett” – for et styre som er et virkelig styre, består av flere ulike mennesker, som faktisk jobber for bedriften din! Det er styret (som for all del inkluderer deg) som utvikler strategier, håndterer de store beslutningene, de skal holde daglig leder (som kanskje også er deg) ansvarlig for å gjøre jobben sin til beste for bedriften. Uansett hvor cocky du er, så vet du at du er ikke bedre enn 3-5 engasjerte mennesker med kompetanse på fagområder som markedsføring, rekruttering, finans, IKT, hente mer finansiering, eksport, ledelse, arbeidsmarkedsordninger, forhandlinger osv. osv.  Du tar dårligere beslutninger alene.

Dessuten: Hvis du selv, kompisen din og/eller tante Anna skal utføre kontrollen med om daglig leder (ofte deg selv eller en du kjenner godt) følger alle rutiner, er motivert og rett mann/kvinne til jobben – så er det åpenbart enorme problemer med habiliteten her – du skal altså være ansvarlig for å kontrollere deg selv. Så du har mistet kontrollen over hvordan bedriften drives og styres. Det gan gå helt fint ganske lenge hvis du har skikkelig flaks. Men det er like smart som å spille rulett, og konsekvent sette alt på svart, hver gang. Det kan fungere 1,2,3 og kanskje 10 ganger – men det fungerer i praksis aldri 20 ganger.

Men jeg vil ikke!

Innvendingen er normalt todelt: 1. Det er DYRT. 2. Jeg mister kontroll, jeg vet best selv.

For å ta det siste først – se forrige avsnitt. Nei, det er feil at du mister kontroll. Du mister bare kontrollen hvis du fortsetter med ditt lille diktatur/enestyre – eller du omgir deg med et “tantestyre”, som betyr nikkedukker som bare låner ut navnet sitt for å være snille så det skal se ut som om du har et styre på mer enn en. Når det kommer til å insistere på å gjøre noe smart som du ikke ser, eller stoppe deg fra å gjøre noe dumt som de ser – så er et svakt styre helt ubrukelige. De kommer aldri til å motsi SJEFEN, men jatte med, og da er IKKE konkurs det verste scenariet, for du har nok organisert deg med et AS så du som eier ikke risikerer mer enn pengene du har investert (Pluss de 3000 timene du ikke har tatt ut lønn for, selvsagt).

Worst-caset er mye verre en konkurs: det er Styreansvaret – i styret er dere alle ubegrenset personlig ansvarlig for alle økonomiske tap andre påføres, dersom ikke alt styrearbeidet ikke bare er helt etter lovens bestemmelser, det skal også kunne dokumenteres at alt er gjort riktig. “Andre” kan være leverandører dere skylder penger, det kan være samarbeidspartnere som mister muligheter, det kan være noen offentlige som har gitt dere en støtteordning,  eller det kan være en eller flere investorer/eiere.

Men det er så DYRT!

Tja- det er i hvert fall 100% billigere både å ikke ha noe styre, og å ha et tantestyre. Det som derimot er ekstremt dyrt, farlig og bortkastet, er å ha et betalt styre som ikke fungerer (ingen nevnt, ingen glemt…). Så hvis du per i dag sitter med en ikke-fungerende gjeng i styret som får både litt betalt, og kostnader til møtene dekket, så er det bortkastede penger, og du bør hive dem ut i dag. Du er også pliktig til å gjøre det etter loven. Den som oppnevner et styremedlem, kan fjerne det, uten varsel, uten oppsigelsestid. Det som derimot IKKE er dyrt, men som koster mer penger, er å ha minst ett betalt, eksternt styremedlem, og da helst en ekstern styreleder. Grunnen er at da får du en som har en armlengdes avstand fra både drift og administrasjon/daglig leder. Vedkommende har utelukkende bedriftens beste på sin agenda, og har ingen andre interesser eller lojalitet. Hvis vedkommende i tillegg er faglig sterk på minst et område bedriften har nytte av, er det også å forvente. Når du har et fungerende styre, så er det styret som styrer bedriften. Daglig leder er “kun” hendene som utfører jobben for styret og tar alle de ordinære dag-til-dag avgjørelsene, og han/hun rapporterer jevnlig til styret. Styret derimot, både kvalitets sikrer driften, men viktigst, sørger for at bedriften styres i riktig retning ved å lage strategiene, instruere daglig leder iht disse, og ved å ta de store og kompliserte beslutningene. Et vanlig anslag er at en styreleder bruker omkring 40% av tiden sin på et verv som tas seriøst. Hun/han kan i tillegg sparkes på dagen om eierne ikke er fornøyd, så det er ingen jobbsikkerhet – kun gode prestasjoner avgjør om en styreleder beholder jobben. En daglig leder lønnes gjerne omkring 800-000 – 1.000.000, og det er med oppsigelsesvern og medfølgende jobbsikkerhet. (Disse rettighetene KAN mot betaling frasies i avtaler mellom daglig leder og styret (“fallskjerm”) men da koster det som regel ganske mye.)

En styreleder blir i Norge i et ikke-børsnotert selskap lønnes normalt omkring 150.000 i 2021, og et styremedlem omkring 50.000. Utfra regnestykket med 40% av tiden, og uten å ta hensyn til at det er mye mer ansvar og ingen jobbsikkerhet, så burde  styreleder få 360.000.- per år, pluss kompensert ansvar og ulemper. Dette stemmer forøvrig godt med situasjonen i  Sverige og Danmark, hvor man gjerne betaler i hvert fall det dobbelte enn hva man betaler i Norge. Så ja, det koster penger å ha en ekstern styreleder, men det koster bare en brøkdel av hva det burde kostet (og vil justere seg til etter hvert som markedet modnes), og man betaler en ekstern styreleder under halvparten per time, av det man betaler for en leder som jobber i driften til daglig. 

Med dette så blir ikke det rasjonelle spørsmålet om dere bør bruke penger på en ekstern styreleder eller endog om dere skal ha et eksternt styre, men når dere skal ha det på plass, og hvordan dere skal finansiere det!