Spennende for noen…..

 

image

Høyrehjernet
Typisk for utpregede “høyrehjernete”
personer er at de tenker i bilder, rom og
tid. De setter sammen detaljer til helheter,
dvs. at de har lett for å se sammenhenger
i det de opplever.

På det praktiske plan kan de være ganske kreative, men de blir slått  av de “venstrehjernete” når det gjelder å
være originale i sin oppfinnsomhet.

De har vanligvis et tydelig kroppsspråk, er utadvendte og spontane – og har lett for å vise følelser. De trenger i store trekk variasjon, spenning, utfordringer og frihet for at livet skal ha mening. De har mer sans for aktiv handling enn for passiv planlegging – og de er vanligvis ikke spesielt analytiske i sin legning.

De har tendens til å ta beslutninger ganske raskt og intuitivt. De blir lett rastløse dersom de må være alene i lange tider av gangen. De har lettere for å sette prosjekter i gang – ta ledelsen – enn “venstrehjernete” personer.

Høyre hjernehalvdel er den stille hjernen. Den er opptatt av her og nå. Den tar imot sanse-
stimuli fra kroppen og oppfatter disse som
energier.
Venstrehjernet
Typisk for “venstrehjernete” personer er at
de tenker i detaljer, bearbeider informasjon
på en logisk/analytisk måte, er kritiske og
ønsker en relativt sterk kontroll med det som
skjer rundt dem. Venstrehjernete personer
er generelt sett mer innadvendte, reserverte
og tenksomme enn høyrehjernete – og har
lettere for å konsentrere seg om det de
holder på med i øyeblikket.

De har som regel gode anlegg for tallbehandling/matematikk. I store trekk er de ganske grundige.

En typisk perfeksjonist vil vanligvis være
venstrehjernet. Venstrehjernete personer
har som oftest et sterkt behov for orden og
system – og de trenger vanligvis god tid når
vanskelige beslutninger skal tas. De tenker
ofte mer “originalt kreativt” enn de typisk
utadvendte.

Det er venstre hjernehalvdel som
sier “Jeg er”. Den skiller deg fra andre. Den
har språk og fungerer lineært og metodisk.
Venstre hjernehalvdel forholder seg til fortid
og fremtid, og er opptatt av detaljer. Venstre
hjernehalvdel er kroppens kommandosen-
tral fordi den har et språk og fører en intern
dialog.
Midt på skalaen
Dersom du ligger midt på skalaen detaljspørsmål i det ene øyeblikk, og deretter
uten særlige vansker går over til å vurdere
hvordan detaljene passer inn i en større hel-
het. Dette vil bety at du vil ha relativt lett for
å samarbeide med helt forskjellige personer,
og at du har rimelig god evne til å omstille
deg etter de varierende krav omgivelsene
stiller til deg.

Kay Ellingsen – Bestselgerskolen

image