Stressmestring “for deg og kunden”

Hensikt
Å håndtere både kundens og ditt eget negative stress.
Grunnleggende suksessfaktor
Kunnskap om stress og stressreaksjoner, samt kompetanse i stressmestring.
Suksesskriterie
Du holder deg i flytsonen.
Suksessformel
Suksess = Trening x Tid

Beste råd
Fokuser på det du skal og får til fremfor å rette på feil.

HVA – Stress kan være positivt eller negativt. Positiv stress øker innsatsen og effektiviteten, men negativt stress gjør at du blir handlingslammet og uproduktiv. Du holder deg i flytsonen ved å regulere stressnivået sitt.

HVEM – Både du og kundene dine samhandler best ved positivt stress.

HVORDAN – Ubehag gir seg utslag i fire ulike atferdsmønstre. Du
• distraherer
• unnviker konflikter
• kritiserer
• distanserer deg

1. Du distraherer når du søker oppmerksomhet ved å
A) avbryte eller bryte inn i en pågående samtale
B) ødelegge samtalen med å fortelle vitser
C) endre samtaletema ofte/snakke om noe annet
D) fjerne hår fra jakkeslaget mens du snakker

På den måten kompenserer du for, beskytter deg mot eller avleder egen oppmerksomhet på ensomhet eller utilstrekkelighet.

2. Du unnviker konflikterv ved alltid å si “ja” Du søker å tilfredsstille andre ved
A) å snakke på en innsmigrende og slesk måte
B) alltid å søke tillatelse
C) aldri å uttrykke uenighet
D) alltid å være den første som tar på seg skylda
På den måten dekker du over følelsen av manglende selvtillit eller selvstendighet.

3. Du kritiserer når du
A) anklager og bebreider
B) finner feil ved andre
C) gir andre skylda
D) irettesetter og finner feil ved systemet

På den måten unngår du å ta ansvar for egne følelser ved å dekke over manglende suksess
og ensomhetsfølelse. Risikoen er at du får høyt blodtrykk og kan oppfattes som aggressiv og tyrannisk.

4. Du distanserer deg når du opptrer korrekt og ordentlig ved
A) å bevege kroppen lite, stille og presist
B) å bruke en monoton stemme med nøytralt stemmeleie
C) å skjule dine følelser
D) alltid å vise et nøytralt ansiktsuttrykk

På den måten kamuflerer du følelsen av sårbarhet.

HVORFOR – Alle de fire beskrevne reaksjons-mønstrene er et resultat av negative tanker som gjør at ord og handlinger blir mistilpassede. I en presset situasjon er det lett å reagere med ”Det er ikke min feil”,  ”Beklager, min feil igjen”, le det bort eller
holde tilbake følelsene.

Disse reaksjonsmønstrene hindrer oss i å finne hensiktsmessige løsninger. Legg merke til at også latteren kan ha sin bakside. Atferden du skal strekke deg etter, er å justere
deg etter omgivelsene. Still deg inn på samtalepartnerens frekvens.

Har du evnen til å variere din atferd, føler du sjelden at din selvfølelse er truet. Ordbruk, kroppsspråk, stemmeleie, tonefall og ansiktsuttrykk formidler ett og samme budskapet. Da unnskylder du dine handlinger, ikke din
eksistens.

Du har ikke behov for å anklage, være underdanig, trekke deg tilbake eller stadig være i bevegelse. Du er en dyktige komunikator og brobygger som bygger selvtillit og unngår blindgater. Du er til stede og reagerer adekvat og i samsvar med situasjonen.

 

Kay Ellingsen🍒
Nordic Business Academy