Stressmestring?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Stressmestring?
0 Comments

Syddansk%20laegecoach%2001%20fa

Hensikt
Å håndtere både kundens og ditt eget negative
stress.
Grunnleggende suksessfaktor
Kunnskap om stress og stressreaksjoner,
samt kompetanse i stressmestring.
Suksesskriterie
Du holder deg i flytsonen.
Suksessformel
Suksess = Trening x Tid

På en skal fra 0 til 10, hvor 10 er høyest
mulige score, hvor høy er din evne til å
håndtere stress?

HVA – Stress kan være positivt eller negativt.
Positiv stress øker innsatsen og effektiviteten,
men negativt stress gjør at du blir handlings-
lammet og uproduktiv. Du holder deg i flyt-
sonen ved å regulere stressnivået sitt.
HVEM – Både du og kundene dine samhand-
ler best ved positivt stress.
HVORDAN – Ubehag gir seg utslag i fire ulike
atferdsmønstre. Du
• distraherer
• unnviker konflikter
• kritiserer
• distanserer deg
1. Du distraherer
når du søker oppmerksomhet ved å
A) avbryte eller bryte inn i en pågående
samtale
B) ødelegge samtalen med å fortelle vitser
C) endre samtaletema ofte/snakke om noe
annet
D) fjerne hår fra jakkeslaget mens du
snakker
På den måten kompenserer du for, beskytter
deg mot eller avleder egen oppmerksomhet
på ensomhet eller utilstrekkelighet.
2. Du unnviker konflikterv ved alltid å si “ja”
Du søker å tilfredsstille andre ved
A) å snakke på en innsmigrende og slesk
måte
B) alltid å søke tillatelse
C) aldri å uttrykke uenighet
D) alltid å være den første som tar på seg
skylda
På den måten dekker du over følelsen av
manglende selvtillit eller selvstendighet
3. Du kritiserer når du
A) anklager og bebreider
B) finner feil ved andre
C) gir andre skylda
D) irettesetter og finner feil ved systemeteste råd:
Fokuser på det du skal og får til fremfor å rette på feil.

På den måten unngår du å ta ansvar for egne
følelser ved å dekke over manglende suksess
og ensomhetsfølelse. Risikoen er at du får
høyt blodtrykk og kan oppfattes som aggressiv
og tyrannisk.
4. Du distanserer deg
når du opptrer korrekt og ordentlig ved
A) å bevege kroppen lite, stille og presist
B) å bruke en monoton stemme med
nøytralt stemmeleie
C) å skjule dine følelser
D) alltid å vise et nøytralt ansiktsuttrykk
På den måten kamuflerer du følelsen av
sårbarhet.

En enkel og genial øvelse
Fysioterapeut Anne Brudevold beskriver
“Det lille øyeblikks avspenning”. Øvelsen
fungerer som en mental avbryter når stresset
kommer krypende oppover nakken og løfter
deg opp etter håret så du svever over
bakken. Du kan gjøre den sittende, gående
eller liggende. Den gir øyeblikkelig avspenning
i en stresset stund. Forutsetningen for å
bruke den er at du tenker på den – og så er
det bare å slippe seg løs:
1. Spenn av i magen og pust ut.
2. Senk skuldrene.
3. Spenn av i kjeven.
4. Kjenn på avspenningen og rett deg opp.

 

Categories: