Teamutvikleren

image

image

Profiltype 5: Teamutvikler
Statistisk representasjon: 4, 4 %

Profilens hovedtrekk:
Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv,
nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig
delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner
med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider.

Han/hun er flink til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere og motivere dem gjerne til å jobbe sammen i team mot felles mål.

Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten av fornyelse og omstilling.

Omgangstone og holdning til andre:
I omgang med andre er Teamutvikleren stort sett utadvendt, opptrer med god selvtillit og blir gjerne oppfattet som en trygg og stabil person.

Han/hun kommuniserer åpent, ærlig og direkte, og framstår som seriøs og målrettet. Når det er nødvendig kan Teamutvikleren være både bestemt og kritisk, selv om vedkom
mendes atferd er å fokusere på å få fram det beste i andre gjennom oppmuntring og
ros. Han/hun er så dyktig til å se andre, og så samarbeidsorientert at vedkommende
noen ganger kan bli for demokratisk.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning:
Teamutvikleren bruker sin naturlige autoritet og sterke ansvarsvilje til å vise vei.
Han/hun sørger for at mål blir konkretisert, strategier fastlagt, og satser uten
betenkning når bestemmelsen først er tatt. Teamutvikleren ønsker å være den
toneangivende, og er stadig på jakt etter nye utfordringer.

Vedkommende sørger for at nødvendig informasjon kommer på plass, og tar teammedlemmene med på råd
utfra deres kompetanse. Teamutvikleren lytter til andre, er ingen typisk analytiker
og bruker planmessig teamet for å nå sine mål, men ønsker selv å ha siste ord.

Vedkommende stiller ofte spørsmål/lufter problemstillinger og får teamet til å
tenne. Teamutvikleren tar beslutninger når han/hun føler for det – iblant for raskt.

Motiveres av:
Teamutvikleren motiveres av ansvar, resultater, innflytelse, frihet til å realisere
sine mål og egen utvikling. I tillegg motiveres han/hun av muligheten til å skape
entusiasme og teamånd og sette idéer ut i livet.

  • Mulige utfordringer:
    Utålmodighet, empati, viljen til kompromiss, kan være egenrådig og overkjørende,
    for lite lyttende.
  • bestselgerskolen.no