Hvorfor må ulike mennesker behandles ulikt?

Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig. Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. Vet du hvor raskt du skal snakke? Hvor mye detaljer du skal gi den enkelte?

Hvor formell eller uformell skal du være? Du vil kommunisere forskjellig med en rød kontra en gul, grønn
eller blå medarbeider.

Ros: Dine medarbeidere føler seg oppriktig verdsatt når de roses for de personlige karaktertrekk som de ser på som sine sterke sider. Det betyr at du kan treffe godt eller
bomme skikkelig når du roser. Noen oppfatter din kompliment, mens andre blir fornærmet.

Korrigering: Dine medarbeidere lar seg lettest korrigere hvis du formulerer deg slik at det passer med deres behov der og da. Når du forstår deres atferd, kan du lettere
nå frem med ditt budskap. Når du skal selge dine ideer og budskap, må du tilpasse deg “kunden”. Som leder er din kunde = din medarbeider.

Gi råd: Dine medarbeidere vil reagere ulikt på dine velmente råd. Noen blir avvisende og andre applauderer. Noen vil ha ditt budskap direkte, kort og klart, mens andre vil ha det mer innpakket og forsiktig fremført i lange setninger.

Du trenger å kunne gi råd på ulike
måter til ulik tid slik du tidligere har avsluttet salget som en naturlig følge av godt salgsarbeid i fasene før lukking av salget.

Ta beslutning: Noen medarbeidere går sakte og metodisk frem mens andre hopper entusiastisk på nye ideer. Atferdsmønstret avgjør. Du leder best når du forstår beslutningsmønsteret til dine medarbeidere slik du forstår kjøpsmønsteret til kundene.

Delegering: Oppgaver kan gis på ulike måter: Noen liker detaljerte og trinnvise instruksjoner, mens andre selv vil velge metode og synes resultatmål og tidspunkt for måloppnåelsen er nok. Dine medarbeidere arbeider best når
de får delegert oppgaver på en måte som passer den enkelte best.

Utvikling: Dine medarbeidere stiller ulike krav til hvilken ledelse, støtte og informasjon de trenger for å utvikle nye ferdigheter. Du kan bruke atferdsmønstrene til å dosere rett mengde og velge hensiktsmessig hastighet og metode på informasjonen du formidler.

Motivasjon: Det er generelt akseptert i forskningsmiljøene at personlighetstrekk
må kobles til motivasjon, men det finnes ingen gode målemetoder for motivasjon.

I salgsbransjen synes det å være en utbredt oppfatning av at ytre motivasjonsfaktorer som lønn og bonus, er de viktigste. Indre motivasjonsfaktorer synes å være vel så viktige, for eksempel status (makt og dominans i et statushierarki), glede over å prestere og behovet for å engasjere seg i, og like, tankemessige aktiviteter. Noen aktiviteter gjøres for aktivitetens egen skyld.

Løsning av utfordringer: Noen går analytisk frem mens andre er intuitive. Noen liker å samarbeide for å finne gode løsninger, mens andre jobber best på egenhånd.

Forståelse av de fire atferdsmønstrene hjelper deg til å øke kreativiteten i teamet, gruppa, avdelingen eller bedriften din.

Oppsummering; Alle dine medarbeidere har sterke sider.

De er forskjellige.

Kay Ellingsen🍒 91 000 744