VAK modellen

Hensikt
At du raskt og effektivt kommuniserer med dine ulike kunder på deres premisser.
Grunnleggende suksessfaktor
Evnen til å spille på ulike sanserpreferanser.
Suksesskriterie
Du er troverdig når kropp og ord kommuniserer det samme.
Suksessformel
Suksess = Emosjoner x Kontroll

Bruk den informasjonskanalen som kunden
foretrekker til enhver tid.

HVA – Tenk på en person du har møtt som er
god til å kommunisere. Hva er vedkommende
spesielt dyktig til? Hva kjennetegner generelt
mennesker som er gode til å kommunisere?
Her får du oppskriften på å bruke ord

HVEM – Det mangler ikke på ord. E-mail, fax,
bøker, aviser, magasiner, brev og brosjyrer
flyter i en uendelig strøm. Synd, trist, leit
at ordene bare utgjør syv prosent av den
kommunikasjonen kunden sitter igjen med
etter et møte med deg. Vi trenger ikke flere
kommunikasjonskanaler. Vi trenger bedre
ferdigheter til å bruke de kanalene vi allerede
har! Gjennom observasjon av mennesker med
fremragende evner til å kommunisere, viser
det seg at vi alle kan ta i bruk metodene som
disse menneskene bruker, og gjøre dem til en
del av oss selv.

gggg
HVORDAN – Vi regner med at du vet hva
du ønsker å kommunisere. Her forteller vi
hvordan du skal kommunisere ditt budskap.
Hvordan bruker du det i praksis? Først må du
kjenne til at vi opplever verden gjennom våre
sanser. De seks sansene syn (V), hørsel (A) og
berøring (K), lukt (O), smak (G) og leddsans (L)
Beste råd
Bruk den informasjonskanalen som kunden
foretrekker til enhver tid.

HVA – Tenk på en person du har møtt som er
god til å kommunisere. Hva er vedkommende
spesielt dyktig til? Hva kjennetegner generelt
mennesker som er gode til å kommunisere?
Her får du oppskriften på  kanalene vi allerede har!

Leddsans forteller lillehjernen om leddenes stilling og bevegelse. Den koordinerer kroppens bevegelser slik at kroppen er i stand til å bevege seg på en effektiv måte uten at vi behøver å tenke på det.

De tre hovedkanaler som alle mennesker
bruker for å ta inn informasjon er en Visuell
(V), auditiv (A), og kinestetisk (K) kanal. Det
blir VAK-modellen.

I tillegg har vi Auditiv Digital (AD) som
regnes inn i den auditive gruppen og er vår
indre kommentatorkanal. Digitalt betyr her at
setningene består av sekvenser av ord. Enten
er ordene der eller så er de ikke der i mot-
setning til i det auditive system hvor lydene er
analoge, dvs. at tempo, klang, volum kan ha
flytende overganger.
indre kommentatorkanal.

Digitalt betyr her at setningene består av sekvenser av ord. Enten er ordene der eller så er de ikke der i motsetning til i det auditive system hvor lydene er analoge, dvs. at tempo, klang, volum kan ha flytende overganger.

HVORFOR – Ikke bare bruker vi sansene
forskjellig, vi tenker, føler og handler også for-
skjellig. Kunnskap om VAK-modellen hjelper
deg slik at ulike kunder føler seg ivaretatt.
Alle bearbeider, registrerer og lagrer infor-
masjonen om sine sanseinntrykk i tre hoved-
arkiv: I det visuelle arkivet (V) lagres alt du har
sett og fantasert. Dine egne bilder og filmer.
Her ligger skriftspråket.