VAK-modellen – en innføring vedrørende våre “sanser”

hjernenogsansene

Hensikt: At du raskt og effektivt kommuniserer med dine ulike kunder på deres premisser.
Grunnleggende suksessfaktor: Evnen til å spille på ulike sansepreferanser
Suksesskriterie: Du er troverdig når kropp og ord kommuniserer det samme.
Suksessformel, Suksess = Emosjoner x Kontroll

Beste råd
Bruk den informasjonskanalen som kunden foretrekker til enhver tid.
HVA – Tenk på en person du har møtt som er god til å kommunisere. Hva er vedkommende spesielt dyktig til? Hva kjennetegner generelt mennesker som er gode til å kommunisere? Her får du oppskriften på å bruke ord effektivt.
HVEM – Det mangler ikke på ord. E-mail, fax, bøker, aviser, magasiner, brev og brosjyrer
flyter i en uendelig strøm. Synd, trist, leit at ordene bare utgjør syv prosent av den kommunikasjonen kunden sitter igjen med etter et møte med deg. Vi trenger ikke flere
kommunikasjonskanaler. Vi trenger bedre ferdigheter til å bruke de kanalene vi allerede
har! Gjennom observasjon av mennesker med fremragende evner til å kommunisere, viser
det seg at vi alle kan ta i bruk metodene som disse menneskene bruker, og gjøre dem til en
del av oss selv.

310624-3-1243290514010-n500
HVORDAN – Vi regner med at du vet hva du ønsker å kommunisere. Her forteller vi
hvordan du skal kommunisere ditt budskap. Hvordan bruker du det i praksis? Først må du
kjenne til at vi opplever verden gjennom våre sanser. De seks sansene syn (V), hørsel (A) og berøring (K), lukt (O), smak (G) og leddsans (L) forsyner oss med kunnskap om verden og beriker vår opplevelse av den. Olfaktorisk (O), gustatorisk (G) og leddsans regnes til den kinestetiske gruppen sammen med berøring og følelse. Leddsans forteller lillehjernen
om leddenes stilling og bevegelse. Den koordinerer kroppens bevegelser slik at kroppen
er i stand til å bevege seg på en effektiv måte uten at vi behøver å tenke på det.

De tre hovedkanaler som alle mennesker bruker for å ta inn informasjon er en Visuell
(V), auditiv (A), og kinestetisk (K) kanal. Det blir VAK-modellen. I tillegg har vi Auditiv Digital (AD) som regnes inn i den auditive gruppen og er vår indre kommentatorkanal. Digitalt betyr her at setningene består av sekvenser av ord. Enten er ordene der eller så er de ikke der i motsetning til i det auditive system hvor lydene er analoge, dvs. at tempo, klang, volum kan ha flytende overganger.

HVORFOR – Ikke bare bruker vi sansene forskjellig, vi tenker, føler og handler også forskjellig. Kunnskap om VAK-modellen hjelper deg slik at ulike kunder føler seg ivaretatt.
Alle bearbeider, registrerer og lagrer informasjonen om sine sanseinntrykk i tre hovedarkiv: I det visuelle arkivet (V) lagres alt du har sett og fantasert. Dine egne bilder og filmer. Her ligger skriftspråket. I det auditive arkivet (A) lagres alt du har hørt og hva du har sagt eller sier til deg selv. Her ligger talespråket. I følelsesarkivet (K) lagres alt du har følt inklusive fysisk kontakt, bevegelser og indre emosjonelle opplevelser, dvs. alt du har opplevd når du har brukt kroppen som sanseapparat som hudkontakt, temperatur, berøring, smak og lukt. Hvis du ønsker å forstå dine kunder bedre, og være i stand til å skape god kontakt med dem, kan denne kunnskapen være nyttig å ha.

Grunnen til at vi kobler den indre dialogen med det auditive, er at vi så å si hører vår egen indre stemme eller lytter til våre egne tanker. Vi fører samtaler, dialoger, med oss selv mer eller mindre kontinuerlig. Disse samtalene påvirker våre følelser og handlinger i like stor grad som våre seks sanser.

Alle mennesker har alle sansekanalene. Vi bruker dem i ulike situasjoner dvs. at andre og
tredje prefererte sans foretrekkes i enkelte situasjoner. Det avgjørende for din suksess
er at du simulerer den sansen kunden bruker der og da, for eksempel vil den visuelle kunde bruke sin følesans når han/hun prøver ditt produkt.

1467296_10151806855091806_749483547_n (1)