Våre tjenester

Som selskap leverer vi skreddersydde løsninger for tjenester innenfor styrearbeid. Vi tilbyr gratis kartleggingssamtale for å kunne levere et uforpliktende forslag med konkret tilbud som styret selv eller eierne kan vurdere eller utfordre oss videre på.

Her er noen eksempler på hva vi per i dag har erfaring med, og kan tilby. Alle henvendelser behandles med streng konfidensialitet, og vi har standard  taushetserklæring som kan benyttes ved behov for dette.

 • Individuell støtte og utvikling av enkeltmedlemmer eller hele styret på kommunikasjon, samarbeid, gruppedynamikk mm.
 • Kartlegging med testverktøy av personlighetstrekk og egenskaper målt opp mot de andre i styrets egenskaper, enten for å bistå i styrerekruttering, eller for å støtte eksisterende grupper (styret) til å fungere bedre ved å forutse utfordringene ulike kombinasjoner av egenskaper gir
 • Foredrag/kurs/workshop om verdiskapende styrearbeid
 • Lede workshop med konstituering av nye styrer, eller støtte onboarding av nye medlemmer
 • Bistand med å utarbeide kompensasjons- og honorar-ordninger som sikrer at bedriften kan få og beholde attraktive styremedlemmer eller styreleder i situasjoner med begrenset tilgjengelig likviditet
 • Kartlegge styrekompetanse og anbefale og levere utviklingsprosesser
 • Prosessledelse av styret i vanskelige situasjoner, oppgaver, konflikter og i samarbeidsutfordringer
 • Kartlegge samarbeid mellom daglig leder og styret, identifisere forbedringspunkter utarbeide/gjennomføre tiltak
 • Rekrutteringsstøtte ved valg av nytt styremedlem eller styreleder
 • Bistand og støtte med å skifte ut daglig leder med ulik grad av frivillighet
 • Finne løsninger for å erstatte styremedlemmer i utfordrende situasjoner
 • Forhandlingsstøtte ifm avtaler ved rekruttering og forhandling av sluttavtaler og outplacement for avtroppende daglig leder (finne my jobb), både før og etter arbeidsforholdet.
 • Formidle eksterne styremedlemmer eller styreleder på permanent basis
 • Midlertidig besettelse av styreverv
 • Levere eksterne styreevalueringer; nettbasert, 1:1 intervjuer eller gruppe intervju, samt å lage system for at styret gjennomfører dette selv årlig
 • Bistå med valg av og implementering av riktig styreplattform
 • Bistand og støtte ved gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger som forventes å være utfordrende
 • Individuell støtte og coaching i krisesituasjoner med betydelig ekstern pågang fra media mm.
 • Styresekretær tjenester


Hva spesifikt Remi Marents kan bidra med i et styre:

«Jeg er som person direkte, effektiv, smart og erfaren, setter meg raskt inn i situasjoner. Har et stort nettverk innenfor bedrifter på tvers av svært mange ulike bransjer, og jeg har også de siste 3 årene jobbet i Asker og Drammen kommune med å matche og følge opp lokale bedrifter med jobbsøkere – så jeg kjenner spesielt godt til arbeidsmarkedet – og relevant for mange, de støtteordningene fra Nav  som er tilgjengelig.

Dere vil med meg få en som kan komme inn med ny energi og uten bindinger til eksisterende eiere eller styremedlemmer- og det er da mye enklere å profesjonalisere hvordan styret jobber, f.eks.  ved å ta i bruk Orgbrain.no sin styreløsning, og det vil både spare tid og sikre at alt blir gjort 100% slik det skal. 

Dernest vil jeg om det ikke finnes, bidra til at styret som team etablerer en struktur for at de evaluerer hva man som gruppe har av ferdigheter og kompetanse, hvordan vi jobber, for så å lage en plan for hva vi evt. trenger og hvordan vi skal fungere så godt som mulig fremover. Her kommer en (relativt) kortfattet styre-CV som kan gi en indikasjon på om vi bør snakke sammen.»


Styrets Utvikling, organisasjonsnummer 928 096 041

Remi Marents, 52 år

Telefon privat: 91 66 66 66

Bosted: Blakstad Hageby 25a, 1392 Asker


Utdannelse: 

Diplom Markedsøkonom, IHM Business School

Diplom Internasjonal Markedsføringsledelse, IHM Business School

Gestalt Psykoterapeut, Norsk Gestalt Institutt


Andre relevante sertifiseringer ifm styreoppdrag:

 • Sertifisering i styrearbeid;  Styreskolen
 • Sertifisering i PRINCE2 prosjektledelse
 • Sertifisert i bruk av diverse personlighetstest verktøy: DISC, Profil mm. både av individer og sammensetning av grupper/team.
 • Book Yourself Solid, Business Coach sertifisering + Coach Trainer sertifisering

Styreerfaring

Jeg har vært styremedlem og styreleder  i 8-10  mindre norske og engelske AS og Ltd’er, 2 mindre stiftelser, et ANS, 1 yrkesforbund, et boligaksjeselskap,  2 idrettsforeninger og diverse studentorganisasjoner og studentråd/elevråd. Fremover ønsker jeg å øke omfanget av rollen som eksternt styremedlem eller ekstern styreleder, og vil for å få til dette være fleksibel med tidsbruk og i noen tilfeller form for betaling for å bygge opp en “styre-CV” som gjør at jeg kan jobbe kun med dette fra ca. 2025.


Dybdekompetanse:

Etter å ha jobbet med å selge og levere tjenester innen å utvikle individer og grupper i bedrifter siden 1992, har jeg spesielt hjerte for og gode ferdigheter/kompetanse innenfor følgende områder:

 • Bedriftsutvikling, strategiutvikling
 • Salg og salgspsykologi
 • Kognitiv terapi og Gestaltterapi
 • Behavioral Economics (vitenskapen om hva det er som avgjør hva vi velger før vi vet vi velger)
 • Markedsføring primært mot bedrifter (B2B)
 • CRM-systemer (kundeoppfølgingssystemer)
 • Prosjektledelse, jeg er dyktig i selve faget endringsledelse/midlertidig ledelse, og har spesielt mye erfaring innen:  bygg, IT og bedriftsutvikling (etablering i nye markeder)
 • Kommunikasjon  og påvirkning, coaching og trening av ledere
 • Konflikthåndtering
 • Forhandlingsteknikk
 • Leder / personalutvikling,  i 1:1 og grupper
 • Websider, funksjonalitet
 • Web-baserte kurs og opplæringsprogrammer (LMS)

Dersom eier eller styret i deres bedrift har behov for min kompetanse på et eller flere av disse områdene, så tar jeg gjerne en samtale for å sjekke ut om vi kan jobbe sammen.


Format:

Gjennom mitt enkeltmannsforetak “Styrets Utvikling” er jeg tilgjengelig for enten ordinære styreoppdrag som styreleder eller styremedlem dersom behovene matcher hva jeg kan levere, og jeg kan også komme inn med en kortere tidshorisont for å utføre oppgaver mens man rekrutterer en permanent løsning. Gjennom mitt nettverk har jeg tilgang på noen andre kompetente alternativer som kan passe deres bedriftskultur bedre enn meg,  eller som er sterke på fagområder jeg ikke dekker godt – og jeg formidler med glede kontakt der det er naturlig, og dere vil da gå videre uten mer involvering fra min side.

 

Styreevaluering

Styreevaluering er et svært nyttig og lønnsomt verktøy som faktisk mer enn 50% av norske bedrifter per 2021 fortsatt ikke har en fast struktur på – og det fører til mange unødvendige situasjoner. Ofte er det fra initiativtagers side ubehagelig å innføre eller be om en styreevaluering, da det av mange styremedlemmer tolkes som en mistillit, eller man frykter det er en fordekt måte å forberede endringer i hvem som bekler rollene i styret på. I slike tilfeller vil det å hente inn en ekstern ressurs gjøre at evalueringen virker mer naturlig og rasjonell for det sittende styret, og man får mindre intern motstand, i tillegg til at en som er ny i gruppen ikke har andre lojaliteter enn bedriftens beste når man gjennomfører en evaluering av styret. En styreevaluering kan enten gjøres som en separat tjeneste, eller den kan gjøres som en naturlig del av at jeg kommer inn og trenger å både få en oversikt over status, og å legge til rette for god drift av styret fremover.

 

Honorar:

Honorar vil avtales individuelt etter omfang, men til orientering er det per 2021 normalt for ikke-børsnoterte norske selskaper å ha en godtgjørelse på omkring 50.000 per år for styremedlemmer, og omkring 150.000 per år for en styreleder. Dette inkluderer da et normalt omfang av ansvar, deltagelse på samtlige styremøter, forberedelser, generalforsamling osv. 

 

En styreevaluering fra undertegnede vil dersom den kjøpes inn som en separat, ekstern tjeneste typisk medføre en investering på omkring 44.000.-, som da vil inkludere å sette seg inn i bedriftens nåværende situasjon hva gjelder styre, gjennomføring av samtaler med daglig leder/adm. dir, styreleder og 2 styremedlemmer inkludert kartlegging av kompetanseområder og eventuelle ønsker om oppgradering av dette, utarbeidelse av skriftlig rapport med forslag til tiltak samt presentasjon av evalueringen fysisk eller via video. 

 

Dersom jeg deltar i et styre som leder eller medlem, vil jeg implementere evaluering som en del av ordinær drift av styret, og denne kostnaden vil etter første gjennomføring forsvinne, da jeg som styreleder, eller eventuelt med styreleders velsignelse, vil sørge for å gjennomføre evaluering f.eks. hvert eller annethvert år, og sørge for at det lages en fast struktur for dette internt i styret.

 

Veien videre:

Første skritt er å ta kontakt, slik at vi kan sette opp et uforpliktende møte for å bli litt kjent og kunne vurdere om vi har sammenfallende behov og interesser. Dette kan gjerne ta 1,5-2 timer, og jeg ser på dette som markedsføring av mine tjenester og dermed ikke noe jeg ønsker betalt for.  Du/dere er velkommen til å ta kontakt på LinkedIn, på e-post eller telefon – alle 3 er øverst på siden.