Vårt team

Styrets Utvikling er et enkeltmannsforetak drevet av Remi Marents. Når det er nyttig, vil etter avtale også andre erfarne bedriftskonsulenter bidra i tillegg eller i stedet, disse vil være spesialister på sine områder, slik at vi til sammen har god kompetanse på de aller fleste områder som er relevante for å drive verdiskapende styrearbeid i foreninger, boligselskaper, stiftelser og private og offentlige virksomheter.  Vi er plattform-agnostiske, altså vil kunne jobbe i og på de systemer din bedrift allerede har etablert – samtidig har vi egne tanker om hva som er egnet ut i fra ditt styres størrelse, bransje, ambisjonsnivå og betalingsvillighet.

Under finner du en oversikt over kompetanse som er umiddelbart tilgjengelig gjennom undertegnede. I tillegg rekrutterer vi fortløpende nye styrekandidater, så dere er velkommen til å komme med forespørsler om spesifikke bransjer eller fagområder som ikke presenteres på nettsidene. Sannsynligvis kan vi formidle kontakt! Det er noen som av ulike grunner ikke ønsker å stå på en offentlig tilgjengelig nettside som dette, men vi håper å kunne presentere flere navn i ukene som kommer.

Remi Marents:

Etter å ha jobbet med å selge og levere tjenester innen å utvikle individer og grupper i bedrifter siden 1992, har jeg – Remi Marents, har jeg spesialisert meg på følgende tre områder, som jeg elsker:

 1. Få grupper og individer til å yte maksimalt
 2. Markedsføringsledelse og kommersialisering
 3. Løse opp i, ta beslutininger og gjennomføre i uoversiktlige eller vanskelige situasjoner.

Hovedverktøyet og konkurransefortrinnet jeg har hatt i mine virksomheter de siste 20 årene,  er kontinuerlig utvikling og læring. Det er flere flinke folk som har kopiert mine og våre konsepter, et par har til og med basert bedriften sin på kopiert kursmateriale som jeg har laget – men det som ikke kan kopieres, er videreutvikling og forbedring. Flere av mine suksesser, og også prosjekter jeg har vært en del av, har dette som kjennetegn: vi oppdaterer tjenestene eller produktet kontinuerlig opp mot det vi opplever markedet vil ha- og da henger konkurrentene minst 1/2-1 år bak. “First to market” har gjort at det er lettere å ha fornuftige marginer, og når markedspenetrasjonen er sterkere, så har vi allerede lansert versjon 2.0. Dette krever personlig entusiasme og interesse for selve endringen og utviklingen – og da er alt det andre bare midler for å kontinuerlig være i “sonen”.  Jeg er dypt takknemlig for å få jobbe med – og også betalt for å gjøre, de tingene som jeg noen ganger føler jeg burde betalt for å kunne, da de gir meg energi og konstant en følelse av å mestre og bli flinkere.

Fagområdene under er de  jeg hovedsaklig bruker for å fortsatt trives med å jobbe for min målgruppe, som er små og mellomstore norske bedrifter, og for meg er disse fagområdene  “hobbyer”, og jeg bruker titusenvis av timer på å lære mer om, lese bøker og rapporter, delta i de beste i bransjenes presentasjoner og lese alt jeg kommer over:

 • Bedriftsutvikling, strategiutvikling
 • Styreutvikling
 • Prosessledelse
 • Implementering av endringer og håndtering av motstand
 • Salg og salgspsykologi
 • Kognitiv terapi og Gestaltterapi
 • Behavioral Economics (vitenskapen om beslutningsprosesser, altså hva det er som avgjør hva vi velger før vi vet vi velger)
 • Markedsføring primært mot bedrifter (B2B)
 • CRM-systemer (kundeoppfølgingssystemer): Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, ACT!, Vega, SuperOffice, Lime, CRMOffice osv.
 • Prosjektledelse, jeg er dyktig i selve faget endringsledelse/midlertidig ledelse, og har spesielt mye erfaring innen:  bygg, IT og bedriftsutvikling (etablering i nye markeder)
 • Kommunikasjon  og påvirkning, coaching og trening av ledere
 • Konflikthåndtering
 • Forhandlingsteknikk
 • Leder / personalutvikling,  i 1:1 og grupper
 • Websider, funksjonalitet
 • Web-baserte kurs og opplæringsprogrammer (LMS)

Det ovenstående kan virke omfattende – men om man ser på listen over kompetanse vi ønsker styrket, så er det lett å se at det meste kan jeg ikke nok om….