Kay Ellingsen

Vi er den første skolen i Norge innen salg/service som gir optimal læring, slik at din medarbeider lærer best Ny

SANSEBASERT LÆRING – VAK-PRINSIPPET. 

Still et spørsmål til hvem det skulle være om hvordan vi som mennesker evner å ta inn informasjon, og du vil etter noe ulik betenkningstid få samme svar: Via sansene våre. Hvis du deretter stiller spørsmålet om hvor mange sanser vi har vil svarene som regel variere mellom tre og syv (kvinner påberoper seg ofte en sjette sans), men etter en videre vurdering faller man ned på det riktige tallet fem som er syn, hørsel, berøring/ følelse, lukt og smak.

Alle har vi en preferert rekkefølge for hvordan vi ønsker å bruke sansene våre (V-A-K-preferanserekkefølge). Noen mennesker foretrekker å se ting (visuell preferanse). 

For en slik person kan det være den rene tortur å sitte å kun høre på et ferdigskrevet foredrag som blir lest opp. Det kommer ingen input som vedkommende kan se, og han eller hun tvinges dermed over på den auditive sansekanalen hvor preferansen og ferdigheten til å ta inn informasjon og lære er langt dårligere.

Andre mennesker har en auditiv førstepreferanse og lærer best når de kan høre. For en person med auditiv preferanse vil det være en tung innlæring å bli fortalt at han eller hun skal følge med på en demonstrasjon av hvordan en ting gjøres uten at noen verbal forklaring blir gitt i tillegg eller at vedkommende blir satt i en situasjon hvor hun eller hun kun må lese fra en bok.

Mennesker med kinestetisk preferanse er ofte de som blir dårligst tilgodesett når det gjelder å legge forholdene til rette for å ta inn informasjon. Dette er de såkalte ”doers” som lærer best ved å gjøre ting praktisk. De har en klar preferanse for å benytte hender, kropp og bevegelse når de skal lære.

Felles for alle preferansene er at vår evne til å ta inn input og holde konsentrasjonen oppe reduseres betraktelig når vi ikke får ta inn informasjon via vår 1. preferanse.

Treningen er en kombinasjon av klasseromsundervisning – teams med egen lærer som følger deg opp, samt tilgang til den digitale nettskolen som gir deg en sertifisering.

Kay Ellingsen 91 000 744 eller kay@next1.no

 

Ps. Om din arbeidsgiver ikke ønsker å investere (eller har kultur) for at du skal kunne selge mere en det du gjør i dag, så gir vi deg en fin delbetaling siden du tar ansvar for din egen utvikling.

Hilsen Kay